Showing posts with label dac-nhan-tam. Show all posts
Showing posts with label dac-nhan-tam. Show all posts

Để quyển sách này mang đến kết quả tốt nhất

Một yêu cầu rất quan trọng để bạn đạt được hiệu quả cao nhất từ quyển sách này là: Một khao khát mãnh liệt, một quyết tâm mạnh mẽ muốn tha... Đọc tiếp

Đắc Nhân Tâm ra đời như thế nào ?

Lời tác giả Dale Carnegie " Đắc Nhân Tâm ra đời như thế nào ?". Trong 35 năm đầu thế kỷ hai mươi, các nhà xuất bản ở Mỹ đã in t... Đọc tiếp

Đắc Nhân Tâm quyển sách của mọi thời đại

Quyển sách của mọi thời đại. Khi xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936, tác phẩm " How to Win Friends and Influence People " của Dal... Đọc tiếp