Showing posts with label chua-viet-tran-lam-bien. Show all posts
Showing posts with label chua-viet-tran-lam-bien. Show all posts

Chùa Việt - Trần Lâm Biền

Ngôi chùa cổ truyền thống trên mọi miền của giải đất chữ S là kết tụ tinh thần "muôn đời muôn thưở" của người Việt . Đã một thời... Đọc tiếp