Showing posts with label TED-ideas-worth-spreading. Show all posts
Showing posts with label TED-ideas-worth-spreading. Show all posts

Cỗ máy vĩ đại nhất từ trước đến nay - John Graham-Cumming

0 bình luận
Cỗ máy vĩ đại nhất từ trước đến nay . Bài viết được chia sẻ từ câu chuyện của John Graham-Cumming, tại TEDxImperialCollege, về một trong nh... Đọc tiếp

Sức mạnh và sự đe dọa từ cộng đồng online - James Surowiecki

0 bình luận
Sức mạnh và sự đe dọa từ cộng đồng online . Theo sự chia sẻ của James Surowiecki trong buổi offline TED2005 đã tạo nên một cuộc tranh cãi, ... Đọc tiếp

Cửa sổ tiếp theo mở ra trong vũ trụ của ta là gì ? Andrew Connolly

0 bình luận
Cửa sổ tiếp theo mở ra trong vũ trụ của ta là gì ? Được trích từ buổi chia sẻ của Andrew Connolly trong TED2014. Nếu như bạn tin bài diễn... Đọc tiếp

Nghệ thuật của việc gây ấn tượng trong thiết kế và cuộc sống - Chip Kidd

0 bình luận
Nghệ thuật của việc gây ấn tượng trong thiết kế và trong cuộc sống . Được trích từ buổi chia sẻ của Chip Kidd trong TEDSalon NY2015. Nếu bạ... Đọc tiếp

Những ý tưởng cho lương lai Ấn Độ - Nandan Nilekani

0 bình luận
Những ý tưởng cho lương lai Ấn Độ . Được trích từ buổi chia sẻ của Nandan Nilekani trong TED2009 vừa qua. Vậy thì bạn hãy cùng mr Tâm Paci... Đọc tiếp

Tôn giáo tốt hay xấu ? ( Đây là câu hỏi MẸO ) - Kwame Anthony Appiah

0 bình luận
Tôn giáo tốt hay xấu ? ( Đây là câu hỏi MẸO ) . Được trích từ buổi chia sẻ của Kwame Anthony Appiah trong TEDSalon NY2014 vừa qua. Nào hãy... Đọc tiếp