THÁI LAN - CAMPUCHIA - SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA Gọi ngay 0911.46.33.89 hay 0982.55.22.90 NGUYỄN THANH TÂM
Phó Giáo Sư Vũ Ngọc Khánh vốn là nhà giáo. Ông từng dạy ở nhiều nơi, nhiều trường từ Tiểu học đến Đại học, đồng thời là tác giả sách giáo khoa, sách tham khảo cho nhiều cấp học. Ngoài ra, Vũ Ngọc Khánh còn là tác giả của nhiều công trình khảo cứu, sáng tác về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Từ những năm sáu mươi của thế kỷ XX, tên tuổi Vũ Ngọc Khánh đã bắt đầu quen thuộc với giới sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian, và độc giả rộng rãi với hàng chục đầu sách, hàng trăm bài nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, của văn hóa dân tộc. Nghiên Cứu Văn Hóa Việt Nam

Nghiên cứu văn hóa cổ truyền Việt Nam - Vũ Ngọc Khánh
Nghiên cứu văn hóa cổ truyền Việt Nam - Vũ Ngọc Khánh
Tuy nhiên, có thể nói cuốn Nghiên Cứu Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam do nhà xuất bản Giáo Dục xuất bản lần này, đã tập trung được những tri thức phong phú nhất, những suy nghĩ mang tính khái quát, và lý luận trả qua chặng dài mấy thập kỷ làm công tác sưu tầm và nghiên cứu của tác giả Vũ Ngọc Khánh. Sách được chia làm bốn phần :

- Phần 1 : Tác giả đề cập những vấn đề chung, khái quát mang tính lý luận về văn hóa dân gian (folklore), cái cốt lõi, nền tảng của văn hóa cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Ở phần này, nhà nghiên cứu đưa ra giới thuyết thế nào là văn hóa dân gian (Chương I), văn hóa dân gian bao gồm các thành tố nào, các vấn đề lý thuyết, và phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành khoa học này (Chương II). Không chỉ dừng ở những vấn đề lý luận của văn hóa dân gian, tác giả còn tiến thêm một bước nhìn nhận văn hóa dân gian, thể hiện qua các khía cạnh cốt yếu nhất của văn hóa dân tộc, đó là tâm thức (Chương III), ứng xử (Chương IV) và bản sắc dân tộc (Chương V).

Từ các quan niệm chung mang tính lý luận của văn hóa dân gian, trình bày ở Phần Một, Vũ Ngọc Khánh thể hiện nó trong nghiên cứu văn hóa gia đình và văn hóa làng ở Phần Hai, và Phần Ba của cuốn sách. Có thể nói, văn hóa gia đình và văn hóa làng là hai mô thức cơ bản của văn hóa dân gian nói riêng, và văn hóa cổ truyền nói chung. Bởi vì, gia đình và làng xã là hai yếu tố, hai mắt xích cơ bản tạo dựng nên cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống của Việt Nam (nhà - làng - nước), và đó cũng là hai mô thức cơ bản của văn hóa cổ truyền Việt Nam. Do vậy, nếu không hiểu văn hóa gia đình và văn hóa làng, thì cũng không thể hiểu văn hóa Việt Nam truyền thống. Đó cũng là, điểm tựa tạo nên sức mạnh trường tồn, của văn hóa dân tộc, trước mọi biến cố, và thử thách khắc nghiệt của lịch sử.

- Phần 2 : Từ chỗ khẳng định có một văn hóa gia đình Việt Nam (Chương I) một vấn đề còn không ít tranh cãi về phương diện lý luận và thực tiễn, ông đi sâu nghiên cứu các yếu tố cơ bản của văn hóa gia đình, như nề nếp và tập tục (Chương II), gia phong và triết lý gia phong (Chương V), các ảnh hưởng triết lý và tôn giáo (Nho, Phật, Thiên Chúa giáo, các tín ngưỡng dân gian), đối với văn hóa gia đình Việt Nam (Chương IV), cũng như các biểu hiện của văn hóa gia đình trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật (Chương III).

- Phần 3 : Nhà nghiên cứu đi từ văn hóa gia đình, đến văn hóa làng, coi như sự mở rộng từ gia đình ra làng xã, từ thân tộc ra xã hội - một cách ứng xữ mang đậm bản sắc Việt Nam. Trong phần này, ông đi vào khảo sát từ cơ cấu làng trên các phương diện cộng cư, việc xây dựng bộ máy quản lý làng xã, đến các gắn kết lợi ích kinh tế (Chương I). Các nhân tố chính yếu của văn hóa làng cũng được tác giả khảo cứu, như tín ngưỡng - một nhân tố tâm linh gắn kết cộng đồng làng (Chương II), đến lệ làng, hương ước - một bộ luật tự quản của làng xã (Chương III) và cuối cùng là bộ mặt văn hóa làng, thể hiện qua các lễ hội, phong tục và các sinh hoạt văn hóa vật chất và tinh thần (Chương IV).

- Phần kết : Dù tác giả say sưa như thế nào, với các giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc, thì cũng không thể không thấy nó đang đứng trước sự thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng do những tác động của sự chuyển biến xã hội, từ xã hội nông nghiệp (mà sản phẩm của nó là văn hóa cổ truyền) tiến vào xã hội mới với đặc trưng là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính nhu cầu bức xúc này, buộc tác giả phải có cái nhìn mang tính phê phán, nhìn nhận văn hóa cổ truyền từ hiện đại.

Văn hóa cổ truyền rất đa dạng, tuy nhiên Vũ Ngọc Khánh đã chọn ra được các lĩnh vực, khía cạnh nhạy cảm, đó là văn hóa làng hội nhập vào xã hội mới, lễ hội cổ truyền trong xã hội hiện đại, các giá trị nào của văn hóa gia đình truyền thống, còn phù hợp với thời đại hiện nay, và ở tầm khái quát hơn, cũng với dòng tư duy truyền thống và hiện đại, tác giả nhìn nhận tư tưởng Hồ Chí Minh như là mẫu mực đi từ tâm thức văn hóa dân gian đến văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Là người vinh dự được làm việc với Phó Giáo Sư Vũ Ngọc Khánh suốt hơn hai chục năm ở Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian ( nay là Viện Nghiên Cứu Văn Hóa ) tôi hiểu cuốn Nghiên Cứu Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam là tập đại thành tri thức được kết tinh từ nhiều tác phẩm riêng lẻ công bố suốt mấy chục năm qua của ông. Có thể nói, Nghiên Cứu Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam đã thực sự mang tính chất một chuyên khảo về văn hóa dân gian Việt Nam. Đã có một số tác giả nói đến phong cách của Vũ Ngọc Khánh trong sưu tầm, nghiên cứu văn hóa truyền thống nói chung, và văn hóa dân gian nói riêng. Vậy phong cách Vũ Ngọc Khánh thể hiện trong công trình Nghiên Cứu Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam như thế nào ?

Thứ nhất, do đi nhiều, sống nhiều, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, chịu khó quan sát, ghi chép, học hỏi từ nhân dân, nên ông đã tích lũy được một kho tri thức dân gian dồi dào. Có thể nói, lĩnh vực nào của văn hóa cổ truyền ông cũng tỏ ra hiểu biết, các cuốn sách và bài viết của ông đều dồi dào tư liệu, nhất là tư liệu do ông và các học trò của ông tích lũy từ khảo sát thực địa. Hơn thế nữa, trời đã phú cho Vũ Ngọc Khánh một trí nhớ siêu việt, nên cái dòng chảy tri thức trong con người ông, tuy nay đã ở tuổi 80 nhưng vẫn chưa thấy cạn. Các chương viết về văn hóa gia đình, văn hóa làng đã minh chứng cho vốn tri thức dồi dào và đa dạng ấy của tác giả.

Vũ Ngọc Khánh đi nhiều, thu lượm nhiều, cũng là người đọc nhiều, tuy nhiên ông không dừng lại ở những tư liệu cụ thể hay như nhiều người bị ngập chìm trong đống tri thức do mình tích lũy, mà ông luôn tỏ ra có tham vọng đi đến sự khái quát, đi đến tổng kết lý luận, và đặc biệt hơn là sự tổng kết, khái quát hóa thành lý luận của ông chẵng giống ai. Nó có cái gì đó thực chứng, trải nghiệm, nên rất gần gũi, mộc mạc, thậm chí là hồn nhiên, khiến người đọc dễ tiếp thu, dễ đồng cảm.

Ví dụ, khi trình bày về tính diễn xướng - một trong những đặc trưng quan trọng nhất của văn hóa dân gian - ông đưa ra mấy hình thức gần gũi, ngắn gọn mà ai cũng hiểu, cũng nhớ : nói, kể, ví, vè, hát, hò, trò, múa, vẽ, ca, vũ, lễ, nhạc, họa, ... Hay khi nói về tính nguyên hợp của văn hóa dân gian, thì ông đưa công thức: CHAPRIMOL , ... Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nếu lạm lụng tính đơn giản, dễ hiểu của lý luận thì cũng làm phương hại đến chiều sâu, và tính đa diện của nó. Hơn thế nữa, tư duy khái quát và lý luận cần được đẩy lên không chỉ ở mức các ý niệm về sự vật và hiện tượng, mà còn phải xây dựng được các khái niệm, hệ thống các khái niệm khoa học để dùng nó nhận thức thế giới, và cải tạo thế giới.

Vũ Ngọc Khánh là người có bản tính ưa hoạt động, nhanh nhẹn, lạc quan và hồn nhiên, nên ông không chỉ tích lũy kho tri thức, tự liệu dồi dào, mà ông còn biết thể hiện nó một cách sinh động , dí dỏm, khiến người đọc dễ tiếp thu. Tôi nghĩ làm được điều đó, phải là người không chỉ có vốn tri thức dồi dào, làm chủ được nguồn tư liệu mà còn là người có kinh nghiệm, trải nghiệm, người đứng bên trong cuộc sống, để lý giải và cắt nghĩa cuộc sống. Các chương viết của ông về văn hóa làng, văn hóa gia đình, đặc biệt là về văn hóa gia đình đã thể hiện tính trải nghiệm đó. Tuy nhiên, cũng do mãi mê với các đề tài khác nhau, mà nhiều khi chỉ với những miêu tả, ông cũng đã để lộ ra những mạch, nhưng vỉa vấn đề mang tính học thuật, mà nếu tác giả tiếp tục để công sức đào sâu khai thác, tôi luyện, nâng cao thì đã có được những kết quả về lý luận sâu sắc hơn.

Vũ Ngọc Khánh không chỉ là người suốt đời đam mêm đi tìm các giá trị của văn hóa dân tộc, văn hóa dân gian, mà khi cần ông cũng tỏ ra suy xét tỉnh táo, phê phán, chắt lọc. Chính ông đã khép lại cuốn sách của mình bằng Phần Kết : Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam nhìn từ hiện đại. Ở phần này, tác giả không còn là một nhà khoa học thuần túy, bị các giá trị văn hóa cổ truyền quyến rũ, thậm chí mê hoặc, mà còn là con người hoạt động xã hội, nhà quản lý văn hóa đã từng lăn lộn trong hoạt động thực tiễn địa phương. Ông đã đạt được tầm lý luận và thực tiễn nhạy bén, nhuần nhuyễn khi bàn về tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh, một sự phóng chiếu từ tâm thức dân gian, tâm thức dân tộc đến nền văn hóa xã hội chủ nghĩa - một nền văn hóa gần dân, thân dân, một nền văn hóa hòa bình, đầy chất nhân văn.

Những gì gọi là phong cách nghiên cứu của Vũ Ngọc Khánh đã được hình dung đầy đủ qua công trình này, hay chưa, và công trình này đã bao quát được các đóng góp quan trọng nhất, mấu chốt nhất của tác giả trên chặng đường hơn nửa thế kỷ, miệt mài đi tìm các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc hay chưa, điều này còn tùy thuộc vào sự đánh giá của độc giả. Nhưng tôi nghĩ rằng, cùng với sự nỗ lực của tác giả, và sự giúp sức của các đồng nghiệp trong quá trình biên tập, công trình Nghiên Cứu Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam thực sự đã ghi rõ dấu ấn về sự đóng góp của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Khánh, cho khoa nghiên cứu văn hóa dân gian. Riêng đối với nhà trường, thì đây là một tài liệu cần thiết để trang bị tri thức, về văn hóa Việt Nam cả bề rộng lẫn bề sâu. Xin trân trọng giới thiệu cuốn Nghiên Cứu Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam của nhà nghiên cứu, Phó Giáo Sư Vũ Ngọc Khánh cùng bạn đọc. GS.TS Ngô Đức Thịnh ( Nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Văn Hóa thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam ).

I. Tiểu Sử tác giả "Vũ Ngọc Khánh"


Vũ Ngọc Khánh sinh năm 1926, tại xã Hội Thống, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tỉnh. Ông tham gia hoạt động cách mạng bí mật từ năm 1943, khi còn là học sinh lớp đệ tứ. Tháng 8 năm 1945, khi vừa tròn 18 tuổi, ông là huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy Ban Khởi Nghĩa huyện Nghi Xuân. Sau đó, chuyển sang dạy học tại các trường cấp II, cấp III ở Hà Tỉnh, Nghệ An, và Thanh Hóa. Trong những năm 1973 - 1980, ông làm việc ở Ty Văn hóa Thanh Hóa, phụ trách tiểu ban Văn Nghệ Dân Gian. Từ năm 1981, đến lúc nghỉ hưu (năm 2000), Vũ Ngọc Khánh là chuyên viên của Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian (nay là Viện Nghiên Cứu Văn Hóa thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam). Nhiều năm ông là Ủy Viên Thường Vụ Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam, Ủy Viên Hội Đồng Khoa Học, Viện Nghiên Cứu văn hóa dân gian. Năm 1984, ông được nhà nước phong học hàm Phó Giáo Sư. Phó Giáo Sư Vũ Ngọc Khánh, được nhà nước trao tặng:

tiểu sử vũ ngọc khánh

- Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba.
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.
- Huân chương lao động hạng Nhì.
- Huân chương độc lập Hạng Ba.

II. Những tác phẩm của Vũ Ngọc Khánh đã xuất bản


- Kể chuyện nhân dân lên án hủ tục - Ty Văn Hóa - Thông tin Thanh Hóa, năm 1975

- Bài trừ hủ tục trong mo vía cưới tang - Ty Văn Hóa - Thông tin Thanh Hóa, năm 1976

- Giai thoại văn học ở Thanh Hóa - NXB Thanh Hóa, năm 1983

- Giai thoại văn nghệ dân gian Việt Nam - Hội văn nghệ dân giang Việt Nam, năm 1986

- Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam - NXB Thanh Hóa, năm 1990

- Dẫn luận nghiên cứu folklore Việt Nam - Sở giáo dục Thanh Hóa, năm 1991

- Lược truyện thần tổ các ngành nghề - NXB Khoa học xã hội, năm 1991

- Kho tàng giai thoại Việt Nam - NXB Văn hóa thông tin, năm 1994

- Hành trình vào xứ sở cười - NXB Giáo dục, năm 1996

- Sơ lược truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - NXB Giáo dục, năm 1998

- Văn hóa gia đình Việt Nam - NXB Thanh niên, năm 1998

- Tiếp cận kho tàng folklore Việt Nam - NXB Văn hóa thông tin, năm 1999

- Minh triết Hồ Chí Minh - NXB Văn hóa thông tin, năm 1999

- Đạo Thánh ở Việt Nam - NXB Văn hóa thông tin, năm 2001

- Văn hóa Việt Nam những điều học hỏi - NXB Văn hóa thông tin, năm 2004

- Hành trình vào thế giới folklore Việt Nam - NXB Thanh niên, năm 2005

III. Những tác phẩm sách in chung của Vũ Ngọc Khánh


- Ca dao sưu tầm ở Thanh Hóa - NXB Văn học, năm 1963

- Dân ca Thanh Hóa - NXB Văn học, năm 1965

- Những ý kiến về văn học dân gian Việt Nam - NXB Khoa học, năm 1966

- Vè yêu nước, chống đế quốc Pháp xâm lược - NXB Văn học, năm 1967

- Truyền thuyết và cổ tích Lam Sơn - Ty Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa, năm 1973

- Tục chơi xuân - Ty Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa, năm 1974

- Khăm panh - Ty Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa, năm 1974

- Để đẩy mạnh hoạt động văn nghệ dân gian ( Kỷ yếu Hội nghị bồi dưỡng kinh nghiệm sưu tầm văn nghệ dân gian toàn miền Bắc, tháng 9.1975 ) - Thanh Hóa, năm 1976

- Trò Ngó - Ty Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa, năm 1978

- Đất Lam Sơn - NXB Văn hóa, năm 1979

- Giai thoại Thăng Long - năm 1987

- Truyện trạng Việt Nam - NXB Thanh Hóa, năm 1988

- Nhân vật thần kỳ các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập I, NXB Văn hóa dân tộc, năm 1989

- Giai thoại Xứ Lạng - Sở văn hóa thông tin Lạng Sơn, năm 1989

- Văn hóa dân gian Những lĩnh vực nghiên cứu - NXB Khoa học xã hội, năm 1989

- Văn hóa dân gian Những phương pháp nghiên cứu - NXB Khoa học xã hội, năm 1990

- Vân Cát thần nữ - NXB Văn hóa dân tộc, năm 1990

- Tứ bất tử - NXB Văn hóa dân tộc, năm 1991

- Văn hóa dân gian Cao Bằng - Hội văn nghệ dân gian Cao Bằng, năm 1993

- Từ điển văn hóa, phần Nhân vật chí - NXB Văn hóa thông tin, năm 1993

- Địa chí Văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh - NXB Nghệ An, năm 1995

- Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại - NXB Văn hóa thông tin, năm 1994

- Kho tàng truyện cười Việt Nam, 2 tập - NXB Văn hóa thông tin, năm 1994

- Kho tàng thần thoại Việt Nam - NXB Văn hóa thông tin, 1995

- Từ vựng thuật ngữ folklore - NXB Văn hóa thông tin, 1995

- Truyền thuyết Việt Nam - NXB Văn hóa thông tin, 1998

- Từ điển Việt Nam Văn hóa Tín ngưỡng Phong tục - NXB Văn hóa thông tin, 2005


=================================
Đăng ký tour du lịch vui lòng liên hệ
Trưởng phòng kinh doanh tour du lịch:
Nguyễn Thanh Tâm ( Tâm Pacific )
Hotline: 0911.46.33.89
Tổng đài tư vấn miễn phí: 01283.98.69.98
Hệ thống Báo Giá Tour Du Lịch www.baogiatour.com
Website Công Ty Du Lịch Thái Lan www.tampacific.com
www.facebook.com/NguyenThanhTamSearchBox
#tourthailan #toursingapore
#tourcampuchia #tourtrongnuoc
=================================DMCA.com Protection Status
Links topic : https://www.tampacific.com/2017/11/nghien-cuu-van-hoa-co-truyen-viet-nam-vu-ngoc-khanh.html
- -
CHUYÊN MỤC

Loading...
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()